Strategii de Digital Marketing

Primul pas spre Digital Marketing nu este reprezentat de crearea unui website, ci de crearea unei Strategii de Digital Marketing. Înainte de a se lua diferite decizii în ceea ce priveşte canale de comunicare prin care vor fi transmise mesajele este foarte important a se avea în vedere obiectivele business-ului şi aici ne referim la strategiile de marketing pe care business-ul respectiv le are. Este foarte important ca aceste strategii să fie realizate în funcţie de specificul mărcii sau produsului, dar din punctul nostru de vedere cel mai important lucru de care trebuie să se ţină cont este publicul ţintă, deoarece de el depinde succesul sau insuccesul unui produs/serviciu.

Marketing-ul pe canale digitale presupune mai mult decât crearea unui simplu website şi postarea de bannere pe diverse portaluri.

Cele mai importante procese legate de Digital Marketing sunt legate de:

  • Proiectarea brand-ului şi a ceea ce vrem ca utilizatorul să simtă vis-a-vis de brand – o atitudine
  • Crearea unor materiale destinate mediului digital care să reflecte brand-ul, atitudinea
  • Plasarea materialelor
  • Crearea de resurse care să suporte lansarea website-ului
  • Lansarea și promovarea materialelor
  • Urmărirea şi măsurarea comportamentului utilizatorilor şi a impactului pe care materialele de emarketing le au asupra utilizatorilor
  • Relaţionarea cu utilizatorii/potenţialii clienţi
  • Actualizarea materialelor digitale
  • Adoptarea unor noi tehnologii la momentul potrivit
arrow-down

Pașii unei Strategii de Digital Marketing

Crearea viziunii

Viziunea trebuie să fie o imagine a organizaţiei peste un anumit orizont de timp, o viziune incoerentă poate conduce la interpretări diferite ale acesteia.

Analiza mediului

Este importantă cunoaşterea situaţiei acutale a companiei/firmei, iar unul dintre cele mai folosite instrumente pentru analiza mediului este analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări).

Prioritizarea

Ce canale digitale trebuie folosite pentru campania de marketing? Pentru stabilirea prioritizări trebuie analizate punctele forte şi trebuie văzut ce anume ne oferă cel mai bun rezultat în vederea atingerii viziunii.

Formularea obiectivelor

Formularea obiectivelor ia în considerare informaţii provenite din paşii anteriori: viziunea, analiza factorilor externi (analiza SWOT) şi priorităţile.

Identificarea obstacolelor

Trebuie avute în vedere obstacolele ce ne pot abate de la îndeplinirea obiectivelor trasate iniţial.

Formularea strategiei

Strategia este pur şi simplu o creionare a abordării pe care un business intenţionează să o ia pentru a-şi atinge obiectivele.

Planificarea operaționala de buget

Planurile operaţionale sunt detaliate şi trebuie să servească atingerii parţiale a obiectivelor urmând abordarea descrisă de strategie. Ele vor defini cine ce va face, de când până când şi la ce cost.

Gestionarea proiectului

Planul, fie el al unei campanii de marketing, trebuie să servească ca un instrument pentru luarea deciziilor pe parcusul derulării unui proiect, iar de implementarea unui proiect este recomandat să se ocupe o persoană calificată.

Vrei să îți dezvolți business-ul online?

Există aproximativ 4 miliarde de utilizatori de Internet în întreaga lume, dintre care 11,2 milioane în România. Aici se află și potențialii tăi clienți.

Dezvoltăm business-uri în Mediul Online!

Scroll Up
error: Conținut protejat.